מנתוני דו"ח שפורסם באחרונה על ידי GAMA, איגוד יצרני התעופה הכללית ( General Aviation Manufacturers Association ) עולה כי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 נרשמה עליה במסירות של מטוסי מנהלים מונעי סילון ובוכנה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה – לעומת ירידה בנתוני המסירות של מטוסי טורבו-פרופ ומטוסי כנף-סובבת (מסוקים).

"תשעת החודשים הראשונים של 2019 מראים תוצאות חיוביות עבור מטוסי סילון ובוכנה", אמר נשיא ומנכ"ל GAMA, פיט בנס. "מטוסי הטורבו-פרופ והמסוקים, לעומת זאת, המשיכו להיתקל ברוח נגדית. על אף התוצאות המעורבות הללוו, היצרנים שלנו ממשיכים להשקיע במיכון מתקדם במפעלים, בתוכנות העיצוב ובכל אותם תהליכים קשורים המניעים את מחזורי הייצור ומביאים עמם חידושים בנצילות דלק, ביצועים ובטיחות טיסה לציים ברחבי העולם".

מסירות מטוסי הסילון עלו ב-15.4% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 – מ-447 מסירות בשנת 2018 ל-516 השנה.