בטיחות

בסופו של יום, בטיחות טיסה היא הדבר החשוב לנו ביותר, וזו לא רק הצהרה. אנו מבצעים פעולות מעשיות כדי לוודא שרמת בטיחות גבוהה מעל למינימום הנדרש, תישמר ע”י החברה המפעילה את המטוס שאנו חוכרים עבורך. אין עוד חברה בישראל הפועלת בצורה דומה ל-LynxJet בתחום זה.


הבדיקה הבסיסית של LynxJet הינה בדיקה יזומה מול חברות התעופה השונות לגבי קיום הדרישות של רשויות התעופה בארץ ובעולם להפעלת טיסות פרטיות. בדיקה זו כוללת את כל הרישיונות והאישורים הדרושים על פי החוק, כולל ביטוח מתאים להפעלה. כמו כן, אנו מוודאים באופן רציף שאישורים אלה נשארים בתוקף ואינם מבוטלים מסיבה זו או אחרת.

אנו לא מסתפקים בבדיקה הבסיסית, אלא הולכים צעד נוסף על מנת לשמור על בטיחות הטיסה של לקוחותינו: אנו אוספים נתונים על דרגות רישיונותיהם של צוותי האוויר המטיסים את המטוס, ניסיון הטיסה שלהם עליו, על מכוני הבדק של המטוסים ועוד. לשם ביצוע המעקב על חברות תעופה איתן אנו עובדים באירופה, אנו נעזרים בחברה המתמחה באיסוף נתונים תעופתיים ודרוג בטיחותי של מפעילי המטוסים הפרטיים, על פי נתונים אלה.