Turbo Props

מטוסי Turbo Props מצוידים בשני מנועי סילון המניעים מדחפים. יתרונם העיקרי של מטוסים אלה הוא עלות הפעלתם הזולה יותר ויכולתם לנחות ולהמריא משדות תעופה קצרים. (כגון שדה”ת חיפה או כמה משדות התעופה באיי יוון). מטוסים אלה טסים נמוך יותר ממטוסי הסילון ויותר איטיים מהם. במטוסים אלה, הנוסעים אינם יכולים לעמוד לאורך הטיסה, אלא נשארים ישובים. בחלק מהמטוסים קיים שירות של דיילת.

7-9

מספר נוסעים מירבי

1600-2400 ק”מ

טווח מירבי

410-440 קמש

מהירות שיוט מירבית