Super Midsize Jet

מטוסי מנהלים בקטגוריית Super Midsize Jets מסוגלים לטוס למרחקים של בין 4500-7000 ק”מ, המאפשרים הגעה מתל אביב לכל היעדים באירופה ועד מרכז אפריקה, ללא עצירת תדלוק. מהירות המטוסים דומה למהירות מטוסי הנוסעים ואף עולה עליה. יכולות המטוס מאפשרות בדרך כלל טיסה בגבהים הגבוהים יותר מאלה בהם משייטים מטוסי הנוסעים, מה שמבטיח טיסה יציבה במיוחד. הקבינות מרווחות ומאפשרות עמידה לרובם המוחלט של הנוסעים (גובה קבינה של 1.76-1.85 מ’), והן כוללות שני אזורי ישיבה מובחנים. כל המטוסים מצוידים במטבחון קטן, המאפשר חימום וקירור של הכיבוד המוגש במטוס. דיילת תשרת את הנוסעים בכל הטיסות במטוסי הקטגוריה. למטוסים אלה תאי מטען גדולים, ובחלקם ניתן לגשת לתאים גם במהלך הטיסה. לעיתים קרובות, תמצאו במטוסי הקטגוריה ספות היכולות להיפתח למיטה וברובם במוחלט של המטוסים, כל זוג מושבים העומד זה מול זה יכול להפוך אף הוא למיטה נוחה. זוהי קטגוריה של מטוסים חדשים יחסית, המאובזרים במערכות אויוניקה מתוחכמות ובמערכות בטיחות טיסה מתקדמות.

13

מספר נוסעים מירבי

4500-7000 ק”מ

טווח מירבי

800-870 קמש

מהירות שיוט מירבית