Light Jet

מהירות השיוט של מטוסים בקטגוריית Light Jets נמוכה יחסית לקטגוריות האחרות של מטוסי הסילון, וזמן הטיסה בהם יהיה בדרך כלל ארוך במעט בהשוואה למטוסי סילון אחרים: בין 10-20 דקות נוספות בטיסות קצרות, ועד 50 דקות נוספות בטיסות הארוכות יותר. הקבינה של המטוסים היא קבינת ישיבה, כלומר, הנוסעים נשארים ישובים לאורך הטיסה ואין אפשרות לעמוד בהם. במטוסים הקטנים יותר בקטגוריה, כמו ה-Citation Mustang וה-Phenom 100, המכונים Very Light Jets, יש 4-5 מושבים באזור ישיבה אחד בלבד. באחרים, הקבינה כוללת שני אזורי ישיבה. את המטוס מטיסים תמיד שני טייסים והשירות במטוסים אלו אינו כולל דיילת, אלא נעשה על ידי אחד הטייסים.

4-8

מספר נוסעים מירבי

1000-2400 ק”מ

טווח מירבי

570-690 קמש

מהירות שיוט מירבית