Hawker 800XP/850

מטוס הHawker 800XP/850, הינו אחד ממטוסי המנהלים המוצלחים ביותר אשר נבנו ע”י הBritish Aerospace. המטוס הינו בעל יכולת ביצוע הטיסות הארוכות ביותר לקטגוריה שלו.
הקבינה של הHawker 800XP/850, מותאמת, בד”כ, עבור שמונה נוסעים: ארבעה בקדמת המטוס באיזור ה Club Seating, כאשר כל זוג מושבים פונה זה לזה, וארבעה מושבים בחלקה האחורי של הקבינה – ספה לשלושה נוסעים ומולה מושב הפונה לקדמת המטוס. כלל המושבים הם בעלי יכולת סיבובית והם בעלי נוחות בדרגה של מטוסים גדולים יותר. למטוס יש תא מטען פנימי בלבד עם גישה חופשית למטען במהלך הטיסה.
היתרון התחרותי של הHawker 800XP/850 הוא יכולתו הייחודית לאזן בין התכונות המשפיעות ביותר על מטוס פרטי – צריכת דלק, טיפוס, ביצועי שיוט ומרחקי ההמראה.

  • טווח מקסימאלי – 4700 ק”מ (מאפשר טיסות ישירות לכל אירופה, צפון אפריקה, וטיסות לחוף המזרחי של ארהב של שתי עצירות בלבד.)
  • כמות נוסעים מירבית בקונפיגורציה אידאלית – 8 נוסעים
  • מהירות שיוט מירבית – 827 ק”מש
  • גובה קבינה – 1.73