IAI

התעשייה האווירית שוקלת פיתוח מטוס מנהלים חדש יחד עם חברת התעופה AVIC הסינית

התעשייה האווירית נמצאת כעת בשיחות עם AVIC – חברת התעופה הגדולה ביותר בסין, אשר בבעלות מלאה של ממשלת סין – עבור פרוייקט של ייצור מטוס מנהלים חדש.

התעשייה האווירית נמצאת כעת בשיחות עם AVIC – חברת התעופה הגדולה ביותר בסין, אשר בבעלות מלאה של ממשלת סין – עבור פרוייקט של ייצור מטוס מנהלים חדש.
במטרה לעורר את החטיבה האזרחית של IAI (התעשייה האווירית) ובדומה לפיתוחים המוצלחים של מטוסי המנהלים ה-G-200 וG-280 ע”י התעשייה האווירית עבור Gulfstream האמריקאית, החברה הישראלית בוחנת בחדרי חדרים את האפשרות לשיתוף פעולה בינלאומי נוסף, הפעם מהצד השני של הגלובוס, שיביא לצמיחה עסקית מחודשת.

במקרה שהפרויקט יקבל אור ירוק, התעשייה האווירית וחברת AVIC ישתפו פעולה בפיתוח וייצור מטוס עסקים לטווח קצר עד בינוני, אשר יהיה נוח לשימוש בעיקר לטיסות פנים יבשתיות, מהארץ לאירופה ולאגן הים התיכון.

נכון לעכשיו, היחסים בין שתי החברות היו אחת הסיבות שכמעט ומנעו מיו”ר התעשייה האווירית לשעבר יאיר שמיר, מלהתמנות שוב בשל ניגוד עניינים לכאורה.

אודות הכותב

צור בנר

קברניט מטוסי מנהלים ומדריך טיסה, קצין בקרה אווירית במילואים. בעל תואר ראשון בניהול ובמשפטים מאוניברסיטת ת״א.